Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.

Huisregels

Om kwaliteit voor u te waarborgen.

Bij Mondzorg Brabant kunt u op één adres in Breda terecht voor tandheelkundige behandelingen, advies rond gebitsprotheses, voorlichting en controle, het aanmeten en plaatsen, rebasen, correctie, reparatie en vernieuwing van uw kunstgebit.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening voor u te kunnen (blijven) waarborgen en onze diensten zo efficiënt mogelijk te kunnen aanbieden, vragen wij u de deze welkomstbrief door te lezen en de volgende ‘huisregels’ in acht te nemen.

BINNENKOMST

Bij binnenkomst graag melden aan de balie of aanmelden via het aanmeldscherm.

HET TE LAAT KOMEN OP EEN AFSPRAAK

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

HET NIET NAKOMEN VAN EEN AFSPRAAK

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient U dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Indien u afspraak op maandag heeft verzoeken wij u zich op vrijdag vóór 11 uur af te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST

Uw mond is onze zorg. Vooraf is het voor ons van belang dat wij de conditie van uw gebit zo goed mogelijk in kaart brengen. Zo kunnen wij u de beste zorg leveren aan de hand van uw behoeften en verwachtingen. Om deze reden ontvangt u bij binnenkomst een gezondheidsvragenlijst van de baliemedewerkster. Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst naar waarheid in te vullen. Heeft u hulp nodig bij het invullen of nog vragen? Geef dit aan bij de receptie en een medewerker helpt u graag.

UW PERSOONSGEGEVENS

Bij de eerste afspraak verzoeken wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen waarop uw BSN* (burgerservicenummer) vermeld staat. Dit kan met een geldig paspoort, Europe identiteitskaart of rijbewijs. Bent u asielzoeker? Neem dan uw RZA pas, paspoort en vreemdelingendocument mee. Indien u verhuist of van adres wisselt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij ons kenbaar te maken. Dit geldt ook bij een verandering van zorgverzekeraar, telefoonnummer of e-mailadres.
*Wij zijn wettelijk verplicht om een BSN registratie en identiteitscontrole uit te voeren. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Meer informatie kunt u vinden op de site van Autoriteit persoonsgegevens.
   

WIJZIGING MEDISCHE GEGEVENS

Voor uw veiligheid en in het belang van de behandeling is van groot belang dat u ons bij ieder bezoek informeert over medische bijzonderheden die u (nog) niet heeft doorgegeven. Zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, allergieën, lichamelijke en geestelijke afwijken onder andere kunnen van invloed op uw gezondheid. Hierdoor is het mogelijk dat dit een risico met zich mee brengt.
Bij elke behandeling zal de behandelaar u vragen naar medische wijzigingen en bijzonderheden. Dit gebeurt ook wanneer u twee behandelingen heeft op een dag. Dit kan vreemd overkomen. Wij doen dit niet alleen vanuit de verplichting om het te vragen, maar ook om de kwaliteit van de behandeling zo goed mogelijk te waarborgen.

PIJNKLACHTEN / SPOEDGEVALLEN

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

BETALINGEN

Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. In de andere gevallen wordt uw nota verzorgd door de factoringmaatschappij Famed. Dat houdt in dat wij de nota sturen naar Famed, en dat u vervolgens uw nota ontvangt van Famed of uw verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij betaalt Famed voor het verzekerde deel. Famed stuurt u een nota voor het resterende bedrag. Kijkt u voor meer informatie op www.notavanfamed.nl Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant of per PIN.

AFSPRAAKHERINNERING

Wij sturen elke dag een afspraakherinnering via e-mail of per SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

BEGROTINGEN

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

ROKEN

Roken in de praktijk of bij de toegang van de praktijk is niet toegestaan.

AFSPRAKENKAARTJE

Na elke behandeling ontvangt u een afsprakenkaartje. Hierop noteren wij de datum én het tijdstip van uw nieuwe of vervolgafspraak. Dit geldt ook bij de 6 maandelijkse controle. Bewaar dit afsprakenkaartje zorgvuldig zodat misverstanden over datum en/of of tijdstip voorkomen worden.

SPOEDGEVALLEN BUITEN WERKTIJDEN

In het weekend, op nationale feestdagen en buiten onze werktijden kunt u terecht bij: Tandheelkundige spoedgevallen dienst Breda eo:
076-5209070

KLACHTEN

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan willen wij dit graag weten. U kunt dan contact opnemen met de praktijk, zodat we uw klacht kunnen bespreken en samen met u op zoek kunnen gaan naar een gepaste oplossing. U kunt ook uw klacht indienen via ons klachtenformulier.

KLANTTEVREDENHEID

Wij meten continu de tevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Wilt u ons feedback geven? Dan stellen wij het zeer op prijs als u een waardering achter laat op onze website. Uiteraard kunt u dit ook doorgeven aan de behandelaar of balie assistente.

Mondzorg Brabant

20